Maarifa Kilimanjaro

Maarifa Kilimanjaro - så gör vi skillnad


Att bestiga Kilimanjaro är ganska dyrt. Den enkla anledningen till det är dels att det finns höga parkavgifter som måste betalas för varje deltagare på en expedition och dels att en expedition kräver mycket personal. Varje bestigare kräver minst 4 bärare. Ett minimum av två guider (minst en guide och en assisterande guide) måste följa med på varje expedition. Vid mer än fyra deltagare krävs ytterligare en guide. Varje expedition måste ha en kock. Alla dessa som arbetar på expeditionen måste liksom ni som bestiger ha utrustning (kläder, skor, tält, sovsäckar) som är anpassade för klimatet på Kilimanjaro, de måste äta och de måste ha betalt. Vi tycker att de ska ha skäligt betalt.


Bestiga Kilimanjaro är en dröm för många och ett av livets stora ögonblick när det går i uppfyllelse. En dröm som inte skulle vara möjlig om det inte vore för hårt arbetande bärare som vandrar upp och ner för berget flera gånger i månaden. Inte för att det är deras dröm utan för att det är deras jobb. Ett jobb som förhoppningsvis ger dem tillräckligt bra betalt för att försörja sin familj och sina barn.


Eftersom det för oss är extremt frustrerande att en del Kilimanjarobestigningar säljs till priser där det är fullständigt uppenbart att inte alla obligatoriska kostnader betalats har vi valt att på denna sida öppet redovisa vad en Kilimanjarobestigning kostar. Kostnaderna som redovisas nedan är de minsta kostnaderna för en Kilimanjarobestigning. De allra flesta kostnaderna är kostnaderna som enligt regler och lagar måste betalas (parkavgifter, campingavgifter, löner m.m.) och en del är det som av rent praktiska skäl måste betalas (mat, tranpsort osv.).


Notera att kostnader redovisade nedan är de minimala kostnaderna för en Kilimanjarobestigning. En expedition som tar med sig tillräckliga mängder mat till alla deltagare, tält och sovsäckar till bärare och guider osv. behöver fler än fyra bärare per deltagare. Vi har ändå valt att räkna på ett minimum för att tydligt visa att vi inte överdriver.


Notera att i en paketresa med Kilimanjarobestigning ingår oftast (förutom själva Kilimanjarobestigningen):

  • Transfer från Kilimanjaro Airport
  • En natt på hotell innan Kilimanjarobestigningen
  • En natt på hotell efter Kilimanjarobestigningen
  • Transfer tillbaka till Kilimanjaro Airport


Om ni köper er resa från en researrangör i Sverige ingår normalt sett också flygbiljett. Dessa kostnader är inte inräknande i tabellen nedan utan den gäller bara själva Kilimanjarobestigningen.


Vad

Minsta kostnad i USD

Specifikation

Park fees Kilimanjaro National Park

490

USD 70/person/dag

Camping fees Kilimanjaro National Park

350

USD 50/person/dag

Rescue fee Kilimanjaro National Park

20

USD 20/person/kilimanjarobestigning

Rescue fee för guider, assisterande guide och kock

1,5

USD 2 per person utslaget på fyra Kilimanjarobestigare

Rescue fee för bärare

8

USD 2 per bärare, beräknat på fyra bärare per Kilimanjarobestigare

Mat (uppskattad kostnad)

245

USD 35/kilibestigare per dag. Notera att guider, kock och bärares mat också inkluderas i detta

Lön bärare

168

Minimilönen för en bärare är USD 6/dag. Denna kostnad beräknad på 4 bärare/bestigare vilket är ett absolut minimum

Lön guide

24,5

Minimlönen till en guide är USD 14/dag. Kostnaden utslagen på en guide/fyra bestigare

Lön assisterande guide

21

Minimlönen till en assisterande guide är USD 12/dag. Kostnaden utslagen på en guide/fyra bestigare

Lön kock

21

Minimlönen till en assisterande guide är USD 12/dag. Kostnaden utslagen på en guide/fyra bestigare

Transporter till och från Kilimanjaro

25

Beräknat på en minimikostnad på USD 50/väg utslaget på fyra bestigare

TOTALT

1374

Detta är den minsta totala kostnaden för er Kilimanjaroexpedition. Dörutöver kommer naturligtvis arrangörens marginal.